P.A. van Baal Hovenier

Keuren

Waarom keuren van arbeidsmiddelen?

Bij het gebruik van arbeidsmiddelen kunnen gevaren ontstaan voor de gebruikers en voor de omgeving. Door het gebruik van de arbeidsmiddelen gaat de kwaliteit ervan achteruit. Dit als gevolg van slijtage, beschadiging en veroudering. Een ongeval kan een mogelijk gevolg zijn. Om die reden is de wetgeving erop gericht om het waarborgen van de veilige staat van de arbeidsmiddelen gedurende de hele gebruiksduur.

Artikel over keuren
Keuren

Doelvoorschriften

De Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen, die eisen stelt aan het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen op de werkplek, is in Nederland vervat in het Arbobesluit hoofdstuk 7 ( Veiligheid van de arbeidsmiddelen en specifieke risico`s ). Het Arbobesluit valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De hierin opgenomen eisen gelden zowel voor nieuwe als reeds in gebruik zijnde arbeidsmiddelen.

Een onderdeel van de wettelijke eisen is het regelmatig keuren van de arbeidsmiddelen. Dit geldt voor werkgevers én voor ZZP-ers.

Om kort en krachtig te zijn, dienen alle arbeidsmiddelen volgens het Arbo-besluit ( artikel 7 ) gekeurd te worden. dit ter verlaging van de risico`s voor het werken met deze middelen

Het is belangrijk om het doel van de keuring in het achterhoofd te houden.

Het doel is veilige arbeidsmiddelen.

Mogelijkheden:

  • Elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
  • Tuin- en Park machines volgens richtlijn arbeidsmiddelen
  • Ladders, Trappen en Rolsteigers volgens NEN 2484, NEN-EN 1004 of Warenwetbesluit
  • Valbeveiliging volgens NEN 341, EN 361, EN 363
  • Grondverzetmachines volgens Richtlijn Arbeidsmiddelen, Wegenverkeerswet, NEN-EN-474 serie
Klik hier voor de tarieven